Leidingrenovatie

Er zijn verschillende methoden op de markt voor het renoveren van leidingen. Ook voor het renoveren van huis- en kolkaansluitingen, putten en gemalen bestaan verschillende technieken. Welke methode het meest geschikt is, is afhankelijk van het probleem en de situatie.

Kijk voor algemene informatie hiervoor op www.nstt.nl (knop "technieken").