Tweeg-Kwaliteit-Rioolstelsel

Beoordelen kwaliteit rioolstelsel

Vaak zijn er veel reguliere inspecties verzameld in de afgelopen jaren, maar is er geen beeld van de kwaliteit van het complete rioolstelsel. Hoe staat de kwaliteit ervoor? Hoeveel en welke strengen moeten de komende 20 jaar vernieuwd moeten worden? Al dan niet i.c.m. de leeftijd van het riool. En wat gaat me dat dan kosten de komende jaren?

TWEEG heeft samen met een gespecialiseerde partner een systeem ontwikkeld om op deze vragen antwoord te geven. Op basis van de aanwezige inspecties wordt m.b.v. een ontwikkelde tool de kwaliteit van het stelsel beoordeeld. Hoe meer inspecties aanwezig zijn, ook al zijn deze inspecties gedateerd, des te nauwkeuriger het resultaat. U krijgt inzicht in de riolen die voor de komende tijd een risico vormen voor de omgeving en in welke mate. Daarnaast krijgt u inzicht in welke riolen het hoogste risico vormen en welke riolen nog even kunnen blijven liggen. U krijgt ook inzicht in de vervangingskosten van deze riolen, zodat een (financieel) plan voor de komende jaren kan worden gemaakt.

Dit systeem werkt deels automatisch en is deels ’handwerk’. Op deze manier krijgt u niet alleen resultaten door een druk op de knop, maar realistische resultaten die zijn onderbouwd.  

© Copyright 2022 Tweeg - All Rights Reserved